Diensten

ProSysCo ontzorgt.

Wij kunnen voor u de zorg uit handen nemen van alle voorkomende UAV GC klussen in uw projecten.
Van het opstarten van een UAV GC project tot aan het updaten van het kwaliteitsmanagementhandboek,

ProSysCo regelt het.

De laatste tijd krijgen wij meerdere aanvragen om op contractbasis workshops te verzorgen in projectteams.

Design & Construct en Systems Engineering nieuw?

ProSysCo is uw aanspreekpunt om te zorgen dat dit onderwerp bij uw medewerkers gesneden koek wordt.

Kortom, één aanspreekpunt voor alle mogelijke UAV GC zaken in uw projecten.

 • Analyse van contractstukken (vraagspecificatie, basisovereenkomst, annexen)
 • Systeemboom, Functiestructuur, Eisenstructuur, Objectenboom, Objectspecificatie
 • Work Breakdown Structure, Werkpakketten, Activiteitenstructuur
 • Verificatieplan en verificatierapport
 • Opstellen van plannen zoals:
  • Plan van aanpak
  • Communicatieplan
  • Vergunningenplan
  • Onderhoudsplan
  • Projectmanagement plan
  • Risico managementplan
  • Flora- & faunaplan
  • Raakvlak managementplan
  • Project kwaliteitsplan
  • Keuringsplan
  • Plan vrijkomende materialen
  • Integraal veiligheidsplan
  • V&G-plan ontwerpfase
  • V&G-plan uitvoeringsfase
  • V&G-dossier
  • Calamiteitenplan
 • Opstellen voortgangsrapportages
 • Begeleiden/adviseren risicomanagement
 • 1e lijns toetsingen (interne audits)
 • 2e lijns toetsingen