Risico- en Raakvlakkenbeheer

Risico- en Raakvlakken en Wijzigingenbeheer
U hoeft ProSysCo waarschijnlijk niet te vragen om risico- en raakvlakmanagement uit te leggen, dat is vaak bekende stof.

Wat echter bij ieder project de uitdaging is, hoe krijgen we het risicogestuurd werken tussen de oren van de medewerkers.

ProSysCo kan u helpen met het integraal denken en werken waarbij risico's en raakvlakken als van zelfsprekend worden geïnventariseerd, maatregelen toegekend en uitgevoerd en bewaakt.

U zult merken dat de relatie tussen risico’s en afwijkingen de essentiële aanjager blijkt te zijn voor de lerende organisatie waarbij de faalkosten worden verlaagd.