SE & SCB

Systems Engineering
Er is vermoedelijk geen magischer woord in de (civiele) bouw te bedenken dan het woord Systems Engineering. Als het ruikt naar ontwerpen door de Opdrachtnemer, wordt er direct achteraan geroepen dat men dan SE moet doen, wat dat dan ook moge zijn. Personeel van ProSysCo is ook allemaal ooit zo begonnen, daarom is een belangrijke doelstelling van ProSysCo het ongrijpbare grijpbaar te maken.

ProSysCo heeft een actieve bijdrage geleverd aan de leidraad SE. Wat er echter niet in een leidraad mogelijk is, is nu net de kracht van ProSysCo, wat moet er daadwerkelijk in uw bedrijf, uw project, met uw medewerkers gebeuren om zgn. aan SE te doen.

Om direct maar een veel gemaakte fout te benoemen, in onze beleving doet iedereen in het projectteam iets met SE, er zit dus geen speciale persoon in de hoek van het project die SE bedrijft.

ProSysCo heeft zich de afgelopen jaren intensief bemoeid met het toepassen van Systems Engineering (SE) bij projecten in de infrastructuur, niet alleen vakinhoudelijke ontwerp- en uitvoeringservaring, maar daarnaast bedreven in het trainen van uw (project)medewerkers. Zij hebben oog voor de weerstanden vanuit de praktijk en zijn in staat om abstracte theorie om te zetten in praktische voorbeelden en ondersteuning op uw project. ProSysCo hanteert hierbij de principes zoals verwoord in de internationale norm NEN ISO 15288 en de "leidraad voor SE binnen de GWW-sector".


Systeem Gerichte Contractbeheersing
Systeemgerichte contractbeheersing vindt haar oorsprong in de voortschrijdende professionalisering en veranderende rolverdeling van opdrachtgevers en opdrachtnemers van civiele (infrastructuur)projecten. Waar in ‘traditionele contracten’ de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het ontwerp, ligt deze verantwoordelijkheid in geïntegreerde contracten bij de opdrachtnemer.

De opdrachtnemer wordt steeds deskundiger en is beter in staat zijn processen te beheersen en goed functionerende producten te realiseren met een garantie voor een redelijke termijn. De rol van de opdrachtgever kan zich beperken tot het functioneel formuleren van wat hij wil hebben en het na opdrachtverlening risicogestuurd toetsen of de opdrachtnemer zich aan zijn in het contract vastgelegde beloftes houdt en of zijn kwaliteitssysteem functioneert. Deze werkwijze heet Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB).

Het uitvoeren van toetsen is in essentie vaak niet anders dan de leraar van de middelbare school die je huiswerk controleert. Daarvoor had je echter wel iets moeten doen, juist ja, je huiswerk maken. Vaak blijkt dat het oude principe van Deming: Plan, Do, Check, Act en daarmee komen tot verbeteringen, niet voldoende is doorgewerkt in de organisaties. Het eerst doen en dan gaan denken ligt bij veel organisaties op de loer. In het kader van SCB is dat ongewenst, het voorkomen van faalkosten begint bij het stoppen met incidentmanagement en het starten van plan- en procesmatig het werk voorbereiden.


Kwaliteitsmanagement

Zeg wat je doet, doe wat je zegt en doe het vandaag beter dan gisteren is de essentie van kwaliteitsmanagement. ProSysCo is zeer ervaren op het gebied van inrichten van projecten, het ontwikkelen van praktische werkwijzen, aangesloten op bestaande kwaliteitssystemen gebaseerd op NEN ISO 9001 en NEN ISO 15288.

In projectteams adviseert ProSysCo de opdrachtnemer bij de inrichting en toepassing van het kwaliteitssysteem tijdens de ontwerpfase en realisatiefase. Bij de inrichting van dit systeem voor het project, wordt als uitgangspunt het bestaande kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer genomen. Hierop wordt, indien nodig, aangevuld. Hiermee wordt het leereffect voor het bedrijf en het project gecombineerd en in werking gesteld. Bij combinatieprojecten waarin verschillende partijen met eigen kwaliteitssystemen samenwerken, wordt een praktische en projectgerichte invulling aan de kwaliteitszorg gegeven.

Kwaliteitsmanagement zal dan gaan leiden tot het doordenken, beheerst uitvoeren, controleren, bewaken en borgen van de proces- en produktkwaliteit. Het corrigeren en voorkomen van afwijkingen in de zowel de bedrijfsprocessen als de projectprocessen is hierbij de sleutel. Daarnaast wordt een continue verbetering van het systeem gerealiseerd, als essentieel onderdeel van kwaliteitsmanagement. Dit principe is in 1948 al ontwikkeld door William Edwards Deming. (de zgn. Deming cirkel).

Om voor dit verhaal de cirkel rond te maken............. deze Deming cirkel staat centraal in elk ISO 9001 systeem.