Verandermanagement

Bij ProSysCo is niet alleen deskundigheid aanwezig in de vorm van de traditionele civiele techniek maar is er ook jarenlange ervaring aanwezig vanuit de “Design & Construct” projecten.

Door het realiseren van projecten voor RWS, ProRail en enkele private opdrachtgevers is er een ervaringsnetwerk ontstaan van onschatbare waarde.

Maar de capaciteiten van ProSysCo richten zich niet uitsluitend op ervaring, het is daarnaast van essentieel belang dat uw medewerkers worden gestimuleerd en geactiveerd om daadwerkelijk een team te vormen dat in staat is de ontwikkelingen, die nieuwe contractvormen met zich mee brengen, te gaan ontplooien.

De aanpak van ProSysCo kenmerkt zich door onderstaande methodiek:

  1. Creëer een gevoel van urgentie
  2. Verzamel een leidend team
  3. Ontwikkel een visie en strategie voor verandering
  4. Communiceer om draagvlak en betrokkenheid te creëren
  5. Maak het anderen mogelijk om te handelen
  6. Genereer korte termijn successen
  7. Houd het tempo hoog
  8. Creëer een nieuwe cultuur