Publicaties

ProSysCo heeft meegewerkt aan diverse publicaties:

2013: Leidraad SE versie 3

Samenstelling Werkgroep Leidraad SE

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende organisaties die actief zijn in de GWW-sector. 
Deze vertegenwoordigers hebben contact met de achterban en behartigen zo het belang van een groot deel van de GWW-sector.
De werkgroep is als volgt samengesteld:

 1. Daan Alsem (NL Ingenieurs)
 2. Jeanette Kamerman (Rijkswaterstaat)
 3. Cees van Leeuwen (Bouwend Nederland)
 4. Leo van Ruijven (UNETO-VNI)
 5. Ton den Toom (ProRail)
 6. Marco Vos (Vereniging van Waterbouwers)


2009: Systems Engineering toegepast in projecten van de VolkerInfra

In dit document wordt de manier beschreven waarop VolkerInfra de primaire processen in geïntegreerde contracten beheerst. Afhankelijk van de contractvorm vallen ontwerp, realisatie, beheer en onderhoud en sloop in de primaire processen. De doelgroep is een redelijk brede doelgroep. Iedereen die met een geïntegreerd contract werkt, krijgt te maken met facetten van SE die beschreven worden in dit document.

Het document geeft geen gerichte oplossingen. Het is een handreiking om een beter inzicht te krijgen in hoe SE zich nu en de komende jaren ontwikkelt. Iedereen die deze handreiking volgt, draagt bij aan het verder ontwikkelen van SE als projectmanagementmethode binnen de bouwsector. Door het volgen van deze handreiking ontwikkelt men vanuit SE standpunt binnen de bouwsector een projectmanagement methode.

Auteurs:

 • ing. M.C. (Marco) Vos
 • ir. T (Tufail) Ghauharali

Met dank aan:

 • ir. R. (Rene) Beurze
 • ing. J. (Jaap) Boneveld
 • ir. H.A (Hermen) Breunissen
 • ing. C.M. (Esther) van Eijk
 • ing. J.S. (Jorik) Freeke, MSc.
 • ing. G.L.J. (Edwin) de Graaf
 • ir. J.S. (Jan Simon) de Koning